Mỗi gia đình thường dọn dẹp, cắt tỉa chân hương để chuẩn bị đón các cụ về ăn Tết. Công việc dọn dẹp bàn thờ, lau bát hương, tỉa chân hương đặc biệt...

Xem Thêm